Followus on:  fb002  fb003

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,
You are here: หน้าแรก เกี่ยวกับวัด ***เกี่ยวกับวัด ประวัติวัดทุ่งเซียด

ประวัติวัดทุ่งเซียด

wattungsaid-ab-001

วัดทุ่งเซียดตั้งอยู่เลขที่ ......จ.สุราษฏร์ธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งวัดแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ....-ปัจจุบัน 

ซึ่งได้บารมีหลวงพ่อ.......เป็นเจ้าอาวาส เป็นผู้มาปฏิบัติ และแสดงธรรม ให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง เดิมชื่อ หมู่บ้าน..... อำเภอ.... จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

ที่ตั้งวัด เนื้อที่ .......ไร่ .......ตารางวา 

...อาคารเสนาสนะปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.อุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว๑๒ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

3.กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖หลัง ( ได้บูรณะทำใหม่ ๕ หลัง เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ )

4.มณฑปหลวงพ่อ.....( ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงใหม่ )

5.โรงฉัน ๑ หลัง เป็นไม้ ขณะนี้ ไม่สามารถใช้งานได้ 

 

...เนื้อหา รอข้อมูล

วัดทุ่งเซียด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย