You are here: หน้าแรก ติดต่อวัด

ติดต่อเรา / Contact Us

ณ วัดทุ่งเซียด หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดทุ่งเซียด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย