Followus on:  fb002  fb003

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,
You are here: หน้าแรก เกี่ยวกับวัด ***เกี่ยวกับวัด

วัดทุ่งเซียด ยินดีต้อนรับ

 

    วัดทุ่งเซียด ยินดีต้อนรับ พุทธศาสนิกชน  สถานที่นี้เป็นแหล่งปฏิบัติธรรม ผู้ที่จะเข้ามารักษาศีลหรือเจริญปัญญา ให้ถึงซึ่งความหลุดพ้นจาก วัฏสงสาร  ในวิธีพุทธ (ศีล สมาธิ ปัญญา) 

   วัดทุกเซียด สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาไม่มีการออกขอเรี่ยไรเงินภายนอกวัด เพื่อก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดในวัด

   หากพบเห็นแอบอ้างชื่อ โปรดแจ้ง 089-8306952 ( พระกฤษณะพงษ์ )

หรือ ทาง facebook : วัดทุ่งเซียด อุโบสถกลางน้ำศิลปศรีวิชัย

 

 
wattungsaid-sala-0001

.

wattungsaid-ab-00014 wattungsaid-ab-00015
wattungsaid-ab-00017 wattungsaid-ab-00016

 

 wattungsaid-mus-00001

ประวัติวัดทุ่งเซียด

wattungsaid-ab-001

วัดทุ่งเซียดตั้งอยู่เลขที่ ......จ.สุราษฏร์ธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งวัดแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ....-ปัจจุบัน 

ซึ่งได้บารมีหลวงพ่อ.......เป็นเจ้าอาวาส เป็นผู้มาปฏิบัติ และแสดงธรรม ให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง เดิมชื่อ หมู่บ้าน..... อำเภอ.... จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

ที่ตั้งวัด เนื้อที่ .......ไร่ .......ตารางวา 

...อาคารเสนาสนะปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.อุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว๑๒ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

3.กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖หลัง ( ได้บูรณะทำใหม่ ๕ หลัง เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ )

4.มณฑปหลวงพ่อ.....( ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงใหม่ )

5.โรงฉัน ๑ หลัง เป็นไม้ ขณะนี้ ไม่สามารถใช้งานได้ 

อ่านเพิ่มเติม: ประวัติวัดทุ่งเซียด

ลำดับเจ้าอาวาส

ประวัติความเป็นมาและลำดับเจ้าอาวาส  และมีรูปภาพ หรือ เหรียญ หรือรูปหล่อ เพื่อประกอบคำอธิบาย ในหน้านี้

อ่านเพิ่มเติม: ลำดับเจ้าอาวาส

ติดต่อเรา / Contact Us

ณ วัดทุ่งเซียด หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดทุ่งเซียด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย