You are here: หน้าแรก พุทธคุณหลวงพ่อ

วัตถุมงคลวัดทุ่งเซียด (จัดสร้างรอบ10ปี) *ติดต่อบูชา หรือเพื่อเข้าชม โทร. 0892926291

 
 wat-tu-mong-kol-0-9-1
wat-tu-mong-kol-0-9-5
wat-tu-mong-kol-0-9-5-3
 
wat-tu-mong-kol-0-1-1
wat-tu-mong-kol-0-2-1
wat-tu-mong-kol-0-3-1
wat-tu-mong-kol-0-4-1
พุทธคุณ : ตะกรุดมหาระงับ : คาถาบูชา
wat-tu-mong-kol-0-5-5
พุทธคุณ : ตะกรุดมหาจักรพรรดิตราธิราช : คาถาบูชา
wat-tu-mong-kol-0-5-1
พุทธคุณ : ตะกรุดอริยสัจจ์โสฬสมงคล : คาถาบูชา 
wat-tu-mong-kol-0-6-1

พุทธคุณ : ตะกรุดเมตตา : คาถาบูชา

wat-tu-mong-kol-0-7-1-1

wat-tu-mong-kol-0-7-1
 
wat-tu-mong-kol-0-8-1
 
 

 

wat-tu-mong-kol-nak-0-0-3-1
wat-tu-mong-kol-nak-0-0-5
wat-tu-mong-kol-nak-0-0-6
 
 

วัดทุ่งเซียด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย