Followus on:  fb002  fb003

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,
link-wat-00001
link-wat-00001
link-wat-00001
link-wat-00001
link-wat-00001
link-wat-00001

วัดทุ่งเซียด ยินดีต้อนรับ

 

    วัดทุ่งเซียด ยินดีต้อนรับ พุทธศาสนิกชน  สถานที่นี้เป็นแหล่งปฏิบัติธรรม ผู้ที่จะเข้ามารักษาศีลหรือเจริญปัญญา ให้ถึงซึ่งความหลุดพ้นจาก วัฏสงสาร  ในวิถีพุทธ (ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา) 

   วัดทุกเซียด สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาไม่มีการออกขอเรี่ยไรเงินภายนอกวัด เพื่อก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดในวัดหากพบเห็นแอบอ้างชื่อ โปรดแจ้ง 089-8306952 ( พระกฤษณะพงษ์ )

หรือ ทาง facebook : วัดทุ่งเซียด อุโบสถกลางน้ำศิลปศรีวิชัย

 

 
wattungsaid-sala-0001

.

wattungsaid-ab-00014 wattungsaid-ab-00015
wattungsaid-ab-00017 wattungsaid-ab-00016

 

 wattungsaid-mus-00001

วัดทุ่งเซียด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย