เนื้อหา

โครงการ ลานบุญ ลานปัญญา (ศาลาการเปรียญ วัดทุ่งเซียด))

โครงการลานบุญ ลานปัญญา เพื่อพัฒนาศาลาการเปรียญ วัดทุ่งเซียด

 

โครงการพัฒนาศาลาการเปรียญ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาด้านพระปริยัติธรรม และศึกษาด้านวิปัสสนา ในทางพระพุทธศาสนา 

จัดสร้างเพื่อเป็นศาสนสถาน

ณ วัดทุ่งเซียด  ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

 wattungsaid-sala-0001

...ศาลาการเปรียญแห่งนี้อาคารดั้งเดิมเป็นอาคาร 2 ชั้น แต่เนื่องด้วยตำแหน่งของวัดในปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าถนนรอบบริเวณวัด อีกทั้งพื้นที่วัดยังมีแหล่งน้ำโดยรอบ เมื่อถึงช่วงฝนตกหนักในฤดูฝนน้ำมักจะท่วมขัง ทั่วบริเวณวัดเสมอมา การทำกิจกรรมของพระสงฆ์ภายในวัดเป็นไปด้วยความยากลำบาก ในช่วงปริวาสกรรม พระสงฆ์ที่มาร่วมกิจกรรมปริวาสกรรมจากหลายหลายวัดทั่วประเทศ มีความยากลำบากในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ เพราะสถานที่เดิมหากอยู่ในช่วงพายุฝนตกหนัก น้ำมักท่วมขังเป็นเวลานาน 

สถานะการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา...

wattungsaid-sala-gif-001

 

...วัดทุ่งเซียด ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญหลากหลาย เช่น การปฏิบัติธรรมบวชศีลจาริณี เนกขัมมนารี ชีพราหมณ์ บางครั้งกิจกรรมมีทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชน มาติดต่อเพื่อใช้สถานที่วัดเรียนรู้ธรรมมะในด้านต่างๆ เป็นเวลาหลายวัน โดยจะมีปริมาณผู้เข้ามาศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี อย่างมีนัยยะสำคัญ บางปีมากถึง 200 คน  ซึ่งวัดจำเป็นต้องพัฒนาศาลาเดิมที่ถูกน้ำท่วมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามเจตนาเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และศึกษาในทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมายาวนานกว่า 2561ปี 

...เมื่อถึงเวลาบุญให้ผล ศาลาการเปรียญแห่งนี้ ที่ร่วมสร้างจากแรงศรัทธาของชาวบ้านในชุมชน และผู้มีจิตศรัทธา ทั้งกำลังทรัพย์และกำลังกายจากหลายๆฝ่าย ศาลาการเปรียญวัดทุ่งเซียดมีความสำคัญที่ได้เป็นจุดศูนย์กลางในชุมชนร่วมรักษาประเพณีสืบสานวัฒนธรรม  ให้รุ่นลูกหลานได้มาเรียนรู้สืบสานสิ่งอันเป็นลานบุญ ลานปัญญา ทางธรรมต่อไป 

กิจกรรม... งานปฏิบัติธรรมบวชศีลจาริณี เนกขัมมนารี ชีพราหมณ์ 

wattungsaid-sala-gif-002

...ผู้มีจิตศรัทธา สามารถเข้ามาเยี่ยมชม ลานบุญลานปัญญา ทางวัดทุ่งเซียดยินดีต้อนรับ หรือติดตามการพัฒนาศาลาและความก้าวหน้าในโครงการลานบุญ ลานปัญญา ได้จากหน้าเว็บไซต์นี้

...หากท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดจะร่วมสมทบทุน เสียสละกำลังทรัพย์ ร่วมสร้างศาลาการเปรียญ ลานบุญลานปัญญา

สามารถ บริจาค เข้ามาได้ที่

  ธนาคารกรุงไทย บัญชี โครงการลานบุญลานปัญญา วัดทุ่งเซียด เลขบัญชี 8080 370 680  

โดยระบุความประสงค์ในการร่วมสร้างซึ่งทางวัดออกใบโมทนาบัตรให้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 081 677 0763  พระครูสารโสตถิคุณ

 

ลำดับความสำคัญ

รายละเอียดในการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ /สถานะปัจจุบัน

1.

-โครงสร้างในจุดต่อเติมอาคาร (ฐานราก)

-

แล้วเสร็จ

2.

-พื้นอาคาร3ชั้น

-

แล้วเสร็จ

3.

-ปูกระเบื้องอาคาร ชั้น2 รวม1,000ตรม.

*สมทบทุนร่วมสร้างได้ ใน ตารางเมตร ละ400บาท (ค่ากระเบื้อง+ค่าอุปกรณ์+ค่าแรง)

400บาท/ตรม.

กำลังดำเนินงาน

       
       
       
       
       

บุญอันใดได้เกิดขึ้นแล้วขอให้ถึงทั้งผู้ให้ และผู้รับ ให้เจตนาที่ดีส่งผลอันดีมีความสุขสมปรารถนาทุกๆท่าน.

วัดทุ่งเซียด ยินดีต้อนรับ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อ.

วัดทุ่งเซียด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย