เนื้อหา

ภาพทางพระธรรม (ทำ) รอบอุโบสถกลางน้ำศิลปศรีวิชัย

 

14 กุมภาพันธ์ 2559

"...เมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องสร้าง แต่ทำอย่างไรให้ประหยัดงบที่สุด ให้มีทางเวลาเดินช่วงที่ชาวบ้านมาปฏิบัติธรรม

เวลาญาติโยมมา ทั้งคน ทั้งรถจะได้ไม่เฉอะแฉะ

   พระลูกวัดก็ที่คอยช่วยผลัดเวรกันทำ แล้วก็สั่งรถปูนมาเท เพราะถูกกว่าจ้างเขาทั้งหมด ทำกันเอง จ้างทั้งหมดก็ 7-8 ร้อย ต่อ ตรม. นี่ลดลงมา น้อยกว่าครึ้ง ต่อตารางเมตร

   บางทีรถปูนมาช่วงเวลาฉัน ก็ต้องช่วยๆกันดูเวลาเทปูน พระบางรูปเลยจำเป็นต้องฉันเพล นอกโรงฉันเพราะต้องเร่งให้ทันงาน ปริวาสกรรม วันที่ 26 มีนาคม 2559 "  : พระครูสารโสตถิคุณ (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร)

 

...หากท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมสร้างถนนรอบอุโบสถกลางน้ำศิลปศรีวิชัย ซึ่งในพื้นที่ตัวโบสถ์ก็มีพระธาตุบรรจุอยู่ หากชอบชมการท่องเที่ยวด้านพุทธศิลป์ ที่วัดทุ่งเซียด ทางวัดยินดีต้อนรับครับ

วัดทุ่งเซียด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย