เนื้อหา

ภาพความคืบหน้าการก่อสร้าง ปรับปรุงโบสถ์หลังเก่า เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ รักษาสมบัติชาติไทย

วัดทุ่งเซียด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย